Het algemeen onderzoek


Wanneer u de dierenarts bezoekt wordt er allereerst gelet op de algemene indruk die uw dier maakt: de alertheid, de vacht, de lichaamshouding, het bewegingsapparaat, de voedings- en verzorgingstoestand en in het oog springende klinische afwijkingen.

Daarna volgt er een onderzoek naar de ademhaling, de polsslag, de lichaamstemperatuur, de mondslijmvliezen en het gebit, de ogen, de oren, de lymfeknopen, de buik, de huid, beharing en nagels.

Al deze punten tezamen zeggen iets over de gezondheidstoestand van uw dier. Dit algemeen klinisch onderzoek wordt jaarlijks afgenomen bij uw bezoek voor de vaccinaties.

Als er aanwijzingen zijn dat specifieke organen minder goed functioneren dan kan er aanvullend onderzoek gedaan worden.

Urineonderzoek
Uw huisdier plast veel of juist vaak kleine hoeveelheden of lijkt pijn te hebben bij het urineren. Blaasgruis, blaasontsteking, verstopping van de plasbuis bij een kater? Wacht niet af, laat dit zo snel mogelijk onderzoeken. Voor het opvangen van de urine van een kat kunt u speciale kattenbakkorrels komen halen.
Voor urineonderzoek kunt u de ochtendurine (binnen 6 uur) inleveren. In onze kliniek kunnen we direct een uitgebreid urineonderzoek uitvoeren. Voor een bacteriologisch onderzoek zetten we de urine op 24 uur op kweek.
Is het niet mogelijk om urine op te vangen dan kunnen wij uw kat voor een dag opnemen en met echografie een steriele blaaspunctie doen.

Bloedonderzoek
Ook uitgebreid bloedonderzoek wordt in huis gedaan. De uitslag hiervan krijgt u vaak nog tijdens het consult.
Bloedonderzoek gebeurt standaard wanneer een senior huisdier wordt opgenomen voor een operatie. Maar ook wanneer het eet- en/of drinkgedrag van uw dier drastisch veranderd is.
Voor het bloedonderzoek moet uw dier meestal nuchter worden aangeboden. Dit wil zeggen dat het dier vanaf 12 uur voor de afspraak niet meer mag eten. Wel drinken! Een afspraak in de ochtenduren is daarom wel zo handig.

Bloeddrukmeting
Er zijn verschillende ziekten die tot een afwijkende bloeddruk kunnen leiden. De meeste ziekten die gepaard gaan met een verhoging van de bloeddruk zijn ouderdomskwalen.
Bij uw hond of kat wordt de bloeddrukmeting uitgevoerd aan de voorpoot. Een alternatief kan de staartbasis zijn.
Een nerveus dier vertoont een verhoogde bloeddruk dus is het prettig wanneer u erbij blijft om uw huisdier zoveel mogelijk op het gemak te stellen. Ook zullen we hierom het gemiddelde van een aantal metingen nemen.

Huid- en haaronderzoek
Afhankelijk van het beoogde onderzoek zetten wij de haren of huidschilfers op een kweekbodem, waarna wij na enkele dagen de voedingsbodem kunnen controleren op schimmelgroei en kunnen beoordelen.

Echografie
Met echografie kunnen wij blaas en baarmoeder bekijken. Voor het beoordelen van de werking van het hart of abdomen komt er een externe specialist bij ons langs. U mag daar bij blijven.

Röntgenonderzoek
Voor het maken van een röntgenopname is het prettig als uw huisdier ontspannen en goed te hanteren is. Het dier moet voor de foto vaak uitgestrekt op buik, rug of zijde liggen. Een nerveus dier en zeker een dier met pijn zal zich niet voldoende kunnen ontspannen. In dit geval geven we het dier een licht roesje, welke we na het nemen van de foto weer opheffen. Idealiter wordt een nerveus dier nuchter aangeboden.
Na afloop kunt u wachten op de uitslag en de bevindingen van de d'arts.