Medicatie


De dierenartsenpraktijk heeft te maken met verschillende wetten en regels die ervoor zorgen dat het afgeven en het gebruik van diergeneesmiddelen voor mens en dier veilig verloopt.

Diergeneesmiddelen zijn onder te verdelen in vier categorie├źn:
1. Vrije middelen mogen vrij verkocht worden. Bijvoorbeeld anti-parasitaire middelen. Zorg wel dat u het gewicht van uw dier weet bij de aanschaf van deze middelen.
2. UDA-middelen mogen uitsluitend op advies van de d'arts verstrekt worden. Bijvoorbeeld antibiotica, zie hierna.
3. URA-middelen mogen uitsluitend op recept van de d'arts verstrekt worden.
4. UDD-middelen mogen uitsluitend door de d'arts zelf toegediend worden.

U begrijpt dat wij, pas na een gedegen onderzoek van uw dier, het stellen van een diagnose en het vaststellen van de aandoening, de juiste medicatie kunnen en zullen verstrekken.

Afvoeren oude medicijnen
Diergeneesmiddelen mogen niet met het gewone huisafval afgevoerd worden. U kunt oude medicijnen bij de balie afgeven, dan zorgen wij voor de verzameling en afvoer door een gespecialiseerd bedrijf.

Wetgeving en verstrekking van antibiotica
De verstrekking van antibiotica is vastgelegd in het Formularium Gezelschapsdieren van de KNMvD. Het doel is het voorschrijven van antibiotica voor het bereiken van optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteri├źn en resistentiegenen.

Voor het maken van een gefundeerde antibioticumkeuze is het stellen van een juiste diagnose onontbeerlijk. De betrouwbaarheid van de diagnose is afhankelijk van het algemeen klinische onderzoek en eventueel aanvullend bacteriologisch onderzoek.

Voor een optimaal therapieresultaat en een minimale kans op resistentieontwikkeling is het van het grootste belang om een therapie voldoende lang door te zetten in de voorgeschreven dosering.