Vaccinaties


Vaccineren is het injecteren van een kleine hoeveelheid verzwakte ziekteverwekker (dood of levend). Door herhaling ontstaat een imuun respons welke langer aanhoudt.

Algemeen klinisch onderzoek
Voorafgaand aan de vaccinatie zal de dierenarts een algemeen klinisch onderzoek doen want zieke of zwakke dieren mogen niet gevaccineerd worden.
Allereerst wordt er gelet op de algemene indruk die uw dier maakt: attentie dier, houding en gang, voedings- en verzorgingstoestand en in het oog springende klinische afwijkingen.
Dan volgt er een onderzoek naar de ademhaling, de polsslag, lichaamstemperatuur, huid, beharing, nagels, gebit, slijmvliezen (oog, oor, bek) en de lymfeknopen.
Al deze punten tezamen zeggen iets over de gezondheidstoestand van de organen van uw dier. Is uw dier gezond dan kan het dier gevaccineerd worden.

Konijn
Het is verstandig om het konijn een maal per jaar te laten onderzoeken en te laten vaccineren tegen Myxomatose en Viral Heamorrhagic Disease. Het voorjaar is het meest geschikte tijdstip. Beide virussen worden in 1 vaccinatie per jaar bestreden.

Myxomatose is een virus dat wordt veroorzaakt door stekende insecten en kan dus van het ene konijn op het andere worden overgebracht. Bij besmette konijnen vormen zich op de kop en rond de anus oedeembulten.

Viral Heamorrhagic Disease (VHD) is een virus dat wordt overgebracht via direct contact tussen konijnen of via besmette voeding. Deze ziekte verloopt zeer snel. Ongeveer 40% van de konijnen sterft zonder ziektesymptomen. Soms worden bloedingen (bloedneus) en leverbeschadiging waargenomen. Er is geen remedie tegen dit virus, niet anders dan preventief vaccineren.