De geriatrische patient: preventief onderzoek bij de oudere hond en kat


Iedere diereneigenaar wil zijn/haar huisdier zo lang mogelijk bij zich houden. Maar ook onze hond of kat wordt een jaartje ouder met alle gevolgen van dien.

Een preventief onderzoek kan bijtijds de verborgen aandoeningen herkennen. Vanaf de leeftijd van 8 jaar is het verstandig om dit te onderzoeken.

Op basis daarvan kunt u, door dieetvoeding en/of medicatie, de levensduur en -kwaliteit van uw huisdier verhogen.

In de maand November bieden wij u de gelegenheid om voordelig een bloedonderzoek te doen naar de gezondheid van de organen.

U ontvangt hierbij 20% korting.

Wat wordt er getest en hoe wordt dit gedaan?
Uw huisdier is nuchter voor deze testen. Ook wel 12 uur van te voren niet meer eten, maar wél water drinken.
We nemen wat bloed af bij het dier. Bij de kat is dit in de hals vene, bij de hond gebeurt dit in een poot vene, soms in de hals.

De Chem 10 en T4 test gebeuren binnenshuis. U krijgt daarvan dezelfde dag de uitslag. De SDMA test wordt naar het laboratorium verzonden, deze uitslag volgt later.

Bij de hond en de kat testen we Chem 10 en SDMA
SDMA is de nieuwste parameter voor de nierfunctie. Deze is onafhankelijk van de bespiering van het dier, is betrouwbaarder en kan veel eerder (minimaal een jaar) een eventueel nierfalen vaststellen dan de oude parameters.

Chem 10 bevat meerdere parameters voor onderzoek naar bloedsuikerspiegel (GLU), bepaling nierfunctie (CREA), ureumbepaling (BUN/UREA), eiwitonderzoek leverziekte of nefrose (ALB), bepaling enzym voor lever en botonderzoek (ALK), bepaling enzym leverziekte (ALT) en eiwitonderzoek algemeen (TP), welke een optelsom bevat van enige voorgaande parameters.

Bij de kat testen we óók de T4
T4 is een kwantitatieve meting van de werking van de schildklier. Bij een overactieve schildklier treedt gewichtsverlies en een snelle hartslag of onrust op. Een traag werkende schildklier zorgt voor gewichtstoename en vermoeidheid.

Wat zijn de kosten?
Uw kat: Bloedafname + Chem 10 + T4 + SDMA: van 111,41 voor 89,10.
Wilt u de test exclusief T4, dan geldt de onderstaande prijs.

Uw hond: Bloedafname + Chem 10 + SDMA: van 85,73 voor 68,55.

Deze kosten zijn exclusief het lichamelijke onderzoek.
Dit gebeurt immers, zoals u gewend bent, bij de jaarlijkse checkup.

Wél wordt uw dier ook gewogen.